Samspill og kommunikasjon i samfunnsfaglig energiforskning

Forskningskommunikasjon er en av kjerneoppgavene til forskere og forskningsmiljøer i Norge, og skal bidra til at forskningen kommer samfunnet til gode. I dette prosjektet skal vi studere forskningskommunikasjon innenfor samfunnsvitenskapelig energiforsking. Dette feltet preges av kompleksitet og usikkerhet, samtidig som det er høyst relevant for samfunnet og har derfor betydelig potensial for å oppnå ‘impact’. Ved å studere samspillet mellom forskere, forskningskommunikatorer og ulike brukere av forskning skal vi på den ene siden undersøke hvordan forskningskommunikasjon bidrar til å forme forskernes roller, praksiser og aktiviteter. På den annen side vil vi undersøke hvordan kommunikasjonsaktivitetene bidrar til at forskningen blir tatt i bruk utenfor akademia.

Prosjektet vil kombinere innsikter fra public understanding of science-perspektivet med sosiologiske tilnærminger til forskerrollen og forskningens rolle i samfunnet. Vi skal studere forskningskommunikasjon gjennom observasjon, intervjuer og kvalitative nettverksanalyser.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER12820788
prosjektlederSilje Maria Tellmann
medarbeidereInge Ramberg
prosjektperiode02.05.2018  -  31.12.2020
finansieringNorges forskningsråd

andre filer