Sluttevaluering av FYSIOPRIM

FYSIOPRIM-programmet omhandler fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten og har pågått over ti år. Nordisk institutt for studier av innovasjon forskning og utdanning (NIFU) gjennomfører i denne forbindelse slutt­evalueringen av programmet på oppdrag av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter (Fysiofondet). Evalueringen vektlegger programmets måloppnåelse, herunder samabeids­strukturer for fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2063061
prosjektlederInge Ramberg
medarbeidereOle Wiig, Frøydis Sæbø Steine
prosjektperiode04.05.2020  -  31.01.2021
finansieringFysiofondet

andre filer