Undersøkelse av doktorgradskandidatenes arbeidsmarkedssituasjon (21048)

De som har avlagt doktorgrad i Norge går inn i et bredt spekter av jobber både i og utenfor akademia. Likevel er det lite kunnskap om deres situasjon på arbeidsmarkedet og hvordan de vurderer utdanningen. Kunnskapsdepartementet ønsker seg derfor en undersøkelse knyttet til nyutdannede med doktorgrad. Undersøkelsen tar for seg arbeidsmarkedstilpasning og hvor fornøyd doktorgradutdannede er med sin situasjon i arbeidsmarkedet. I tillegg vil rapporten inneholde en oversikt over nyutdannedes vurdering av utdanningens kvalitet og relevans for arbeidsmarkedet.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2112135
prosjektlederRune Borgan Reiling
medarbeidereAleksander Årnes Madsen, Kjersti Nesje, Siv-Elisabeth Skjelbred, Marte E. S. Ulvestad, Bo Sarpebakken, Nicoline Frølich, Taran Thune
prosjektperiode01.04.2019  -  31.12.2020
finansieringKunnskapsdepartementet

andre filer