Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet (21292)

Undersøkelsen skal belyse pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet fram til 2025. Formålet er å kartlegge virkningene av de nedstengningene og restriksjonene som har vært siden mars 2020 og følge virkningene over tid, uavhengig av om det blir nye smitteverntiltak eller ikke. Undersøkelsen baserer seg på foreliggende tidsseriedata om forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. I tillegg bygger undersøkelsen på annen foreliggende dokumentasjon, bibliometriske data, andre registerdata, intervjudata fra tidligere tversnittsundersøkelser og primærdata som innsamles i en paneldataundersøkelse av norske forskere. Kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter vil gi supplerende informasjon om virkningene av pandemien. Resultater fra prosjektet publiseres fortløpende gjennom presentasjoner, artikler og arbeidsnotater.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres av NIFU i samarbeid med SSB.

Undersøkelse om forskerhverdagen under pandemien

project details

project number2536683
project leaderEspen Solberg
project coworkersDag W. Aksnes, Lene Kirstine Korseberg, Fredrik Niclas Piro, Inge Ramberg, Silje Marie Svartefoss, Kaja Kathrine Wendt
project period01.01.2022  -  31.12.2025

other files