Undersøkelse av pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet (21292)

Undersøkelsen skal belyse pandemiens virkninger på det norske forskningssystemet fram til 2025. Formålet er å kartlegge virkningene av de nedstengningene og restriksjonene som har vært siden mars 2020 og følge virkningene over tid, uavhengig av om det blir nye smitteverntiltak eller ikke. Undersøkelsen baserer seg på foreliggende tidsseriedata om forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. I tillegg bygger undersøkelsen på annen foreliggende dokumentasjon, bibliometriske data, andre registerdata, intervjudata fra tidligere tversnittsundersøkelser og primærdata som innsamles i en paneldataundersøkelse av norske forskere. Kvalitative intervjuer med nøkkelinformanter vil gi supplerende informasjon om virkningene av pandemien. Resultater fra prosjektet publiseres fortløpende gjennom presentasjoner, artikler og arbeidsnotater.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd og gjennomføres av NIFU i samarbeid med SSB.

Undersøkelse om forskerhverdagen under pandemien

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2536683
prosjektlederEspen Solberg
medarbeidereDag W. Aksnes, Lene Kirstine Korseberg, Fredrik Niclas Piro, Inge Ramberg, Silje Marie Svartefoss, Kaja Kathrine Wendt
prosjektperiode01.01.2022  -  31.12.2025

andre filer