Utredning om styring av universiteter og høyskoler (21125)

Kunnskapsdepartementet ønsker en utredning om hvordan de ulike statlige styringsvirkemidlene for universiteter og høyskoler fungerer samlet sett. På bakgrunn av de siste tjue årenes reformer i sektoren, ser KD nå behovet for å undersøke hvorvidt styringen av de statlige universitetene og høyskolene i Norge er tilpasset dagens situasjon. Formålet med arbeidet er å videreutvikle en transparent og forutsigbar styringspolitikk som skal gi tydelige rammer for institusjonenes strategiske utvikling samt støtte opp under samfunnsoppdraget med utdanning, forskning og formidling av høy kvalitet. Utredningen vil benyttes som grunnlag i en stortingsmelding om styringspolitikken for universiteter og høyskoler, som etter planen skal legges frem våren 2021.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER2112102
prosjektlederLars Lyby
medarbeidereMari Elken
prosjektperiode06.02.2020  -  01.10.2020
finansieringKunnskapsdepartementet

andre filer