Varehandel og høyere utdanning: En eksplorativ studie av samarbeid innen utdanning, forskning og innovasjon

Varehandel er en betydelig del av norsk økonomi, men det er likevel lite systematisk kunnskap om betydningen av høyere utdanning og forskning for næringens fremtredende rolle. Dette oppdraget vil bidra til å frembringe kunnskap om samarbeid som eksisterer mellom varehandelsnæringen og høyere utdanningsinstitusjoner.

Oppdraget skal dekke hele kunnskapstriangelet og utforske samarbeid om utdanning, forskning og innovasjon.

Ved å kartlegge både nåværende samarbeid og potensial for framtidig samarbeid vil prosjektet danne et kunnskapsgrunnlag for en mer målrettet innretning av samarbeidsformer og faglig utvikling basert på næringens behov.

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER21022
prosjektlederMari Elken
medarbeidereDorothy Sutherland Olsen
prosjektperiode01.01.2019  -  12.06.2019
finansieringvirke

andre filer