Where does the green economy grow? The Geography Of Nordic Sustainability Transitions (GONST)

Målet med forskningsprosjektet er å få en bedre forståelse av hvordan grønn vekst utfolder seg i ulike nordiske regioner og om og hvordan deres respektive utviklingsbaner er betinget av eksisterende industrielle, institusjonelle og styringssammenhenger.

For å adressere dette målet vil forskningen bli styrt av følgende forskningsspørsmål:

Hvorfor har noen regioner grønn vekst, mens andre et forsinket?
Hvilke stedsspesifikke faktorer støtter opp under fremveksten av grønn vekst i nordiske regioner?

prosjektdetaljer

PROSJEKTNUMMER591950
prosjektleder
medarbeidereAsgeir Skålholt, Eric James Iversen, Marco Capasso, Markus Bugge, Antje Klitkou, Anne Tanner, Nina Suvinen, Markku Sotarauta, Christian R. Østergaard, Eli Fyhn Ullern, Håkon Finne, Markus Steen, Allan Dahl Andersen
prosjektperiode01.03.2017  -  29.02.2020
finansieringNordForsk

andre filer