Stayere, sluttere og returnerte: Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåret

NIFU STEP skriftserie 2005:6. Dette er tredje underveisrapport i prosjektet ’Bortvalg og kompetanse’. Prosjektet gjennomføres av NIFU STEP på oppdrag fra sju fylker i Østlandssamarbeidet: Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Buskerud, Vestfold og Telemark.

detaljer

Tittel Stayere, sluttere og returnerte: Om 9756 ungdommer på Østlandet og deres karriere i videregående opplæring frem til midten av det tredje skoleåret
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterNina Sandberg
publikasjonsår2005
issn1504-1832