Utdanningsstøtte i endring og vekst: En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden 2001–2004

NIFU STEP skriftserie 2005:9. Rapporten presenterer resultatene fra prosjektet: “Endringer i utdanningsstøtten”. Bakgrunnen for prosjektet er veksten i antallet støttesøkere og støttemottakere i Lånekassen i løpet av perioden 2001–2004, noe som har medført en betydelig økning i utbetalt støtte. Fra studieåret 2001–2002 til 2003–2004 økte de årlige utbetalingene fra Lånekassen med vel 4 milliarder kroner, og antallet støttemottakere økte med om lag 40 000 personer. I rapporten diskuteres ulike årsaker til denne veksten, der økningen særlig ses i sammenheng med endringer i Lånekassens regelverk. Som en del av Kvalitetsreformen i høyere utdanning, gjennomgikk Lånekassens støttesystem en omlegging høsten 2002.

detaljer

Tittel Utdanningsstøtte i endring og vekst: En undersøkelse av omleggingen av Lånekassens regelverk, veksten i antallet støttemottakere og økningen i utbetalt støtte i perioden 2001–2004
Kategori RAPPORT
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2005
issn1504-1832