Eksperter i team: En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005

NIFU STEP skriftserie 2005:10. Som et ledd i NTNUs strategi for tverrfaglighet, og for å styrke studentenes kompetanse i å samarbeide på tvers av fag, har NTNU opprettet studieemnet «Eksperter i Team» (EiT) for mastergradsstudentene. Foreløpig er dette emnet, som er på 7,5 studiepoeng, obligatorisk for alle sivilingeniørstudenter og for alle studenter ved Historisk-filosofisk fakultet, men på sikt skal det innføres i alle mastergrader. Undervisningen i EiT er organisert i klasser (landsbyer) på 25 studenter, og studentene arbeider i tverrfaglige grupper på fem med prosjektoppgaver. Evalueringen er basert på en spørreskjemaundersøkelse blant studentene, intervjuer og observasjoner av arbeidet i landsbyene.

detaljer

Tittel Eksperter i team: En evaluering av et tverrfaglig emne ved NTNU gjennomført våren 2005
KategoriRAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2005
issn1504-1832