Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale: Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011

NIFU Arbeidsnotat 2012:9. NIFU har på oppdrag fra Forskerforbundet laget en tabellsamling med oversikt over alderssammensetningen for vitenskapelig/faglig personale i universitets- og høgskolesektoren i perioden 2001-2011. Tabellene fokuserer spesielt på professorer, førsteamanuenser, førstelektorer og universitets- og høgskolelektorer.

detaljer

Tittel Aldersstatistikk for vitenskapelig/faglig personale: Alderssammensetning for utvalgte stillingskategorier i universitets- og høgskolesektoren 2001-2011
Kategori RAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2012
issn1894-8200