Flere endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene:Rapport II fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning

NIFU Arbeidsnotat 2012:11. Også i dette arbeidsnotatet følger gruppen opp sentrale problemstillinger i innstillingen fra den opprinnelige arbeidsgruppen som ble nedfelt i Ole Wiig og Anne Husebekk (red.): Videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid (FoU) i helseforetakene, NIFU Rapport 2011:22.

detaljer

Tittel Flere endringer i system for måling av ressursbruk til FoU i helseforetakene:Rapport II fra en rådgivende gruppe (Ressursgruppen) oppnevnt av RHFenes strategigruppe for forskning
KategoriRAPPORT
Ole Wiig
Pål Bakke
publikasjonsår2012
issn1894-8200