Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid

NIFU-rapport 2012:48. Denne rapporten presenterer en empirisk studie av omfanget av kontakt og samarbeid i studietiden mellom studenter ved norske universiteter og høgskoler og virksomheter i privat og offentlig sektor, og betydningen av dette for studentene.
Basert på en gjennomgang av eksisterende forskning og dokumentasjon om samarbeid, formulerte vi seks antagelser om mulige gevinster av samarbeid for studentene. Vi skiller mellom gevinster som kan realiseres i studietiden og gevinster som realiseres i overgangen mellom studier og arbeidsliv. Videre antar vi at gevinstene varierer med formen samarbeidet har, hvor vi skiller mellom uforpliktende samarbeid, prosjektsamarbeid og praksis, og mellom fagområder.

detaljer

Tittel Samarbeid med arbeidslivet i studietiden: Omfang, typer og nytte av samarbeid
KategoriRAPPORT
ForfatterTerje Næss
ForfatterTaran Mari Thune
ForfatterLiv Anne Støren
ForfatterAgnete Vabø
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-885-5
issn1892-2597