Inntekt, formue og studieprogresjon: Studiestøtte og studieprogresjon blant de som har fått redusert stipend etter ligningskontrollen i 2003

NIFU arbeidsnotat 2006:04. Som en del av Kvalitetsreformen i høyere utdanning, gjennomgikk Lånekassens støttesystem en omlegging høsten 2002. I denne rapporten undersøkes særlig betydningen av inntekt, trygd/pensjon og formue for opptak av studiestøtte og for studieprogresjon. Bakgrunnen er de nye reglene i forhold til støttemottakernes inntekt og formue som ble innført i 2002. Dette medførte endringer både i forhold til hvor mye man kan ha i inntekt og formue før støttebeløpet blir redusert, men også i forhold til hvordan Lånekassen kontrollerer støttemottakernes inntekt og formue. Med utgangspunkt i Lånekassens registre over samtlige støttemottakere i 2003, undersøker vi her støttemottakernes inntekt og formue i forhold til studieprogresjon. I siste kapittel oppsummeres og diskuteres hovedresultatene fra undersøkelsen. Dette kapitlet fungerer dermed som et sammendrag av rapporten.

detaljer

Tittel Inntekt, formue og studieprogresjon: Studiestøtte og studieprogresjon blant de som har fått redusert stipend etter ligningskontrollen i 2003
Kategori RAPPORT
ForfatterVibeke Opheim
publikasjonsår2006
issn1504-0887