Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående – hjelper det? Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet

FAFO-rapport 341.  Like etter at Stortinget hadde vedtatt Reform 94 i 1993, startet planleggingen av det prosjektet som rapporteres her. Med tidligere erfaring både fra Rådet for videregående opplæring og Rådet for funksjonshemmede, fremsto en studie av særskilt tilrettelagt videregående opplæring etter Reform 94 som særlig spennende. Særlig interessant var dette fordi reformen innebar noen viktige endringer for denne elevgruppen.

 

detaljer

Tittel Særskilt tilrettelagt opplæring i videregående - hjelper det? Om segregering, inkludering og kompetanseoppnåelse i det første Reform 94-kullet
Kategori RAPPORT
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2000
isbn82-7422-322-5