Kompetanseheving i utdanningsforskningsmiljøene NIFU Arbeidsnotat 5/2013

NIFU Arb. notat 2013; 5. Denne kommenterte figur- og tabellsamlingen ser på stillingsstrukturer og formalkompetanse, det vil si avlagte doktorgrader, for personalet ved norske utdanningsforskningsmiljøer i 2005 og 2011. Formålet med gjennomgangen er å undersøke om det har funnet sted en kompetanseheving blant personalet ved utdanningsforskningsmiljøene mellom 2005 og 2011 og om dette kan relateres til Forskningsrådets utdanningsforskningssatsinger.

detaljer

Tittel Kompetanseheving i utdanningsforskningsmiljøene NIFU Arbeidsnotat 5/2013
Kategori RAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2013
issn1894-8200