Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten: En midtveis evaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten

NIFU-rapport 2013:13. På oppdrag fra Fond- til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, har NIFU evaluert Fondets strategiske plan for 2011-2013, der fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten er gjenstand for en større satsing fra Fondets side. Hovedelementet i satsingen er finansieringen av forskningsprogrammet FYSIOPRIM ved Universitetet i Oslo, NTNU, Diakonhjemmet sykehus og Oslo Universitetssykehus, i samarbeid med klinikere i private og kommunale fysioterapienheter. Evalueringen gir en gjennomgang av erfaringer så langt i FYSIOPRIM, som vurderes både i forhold til Fondets målsettinger med programmet, og Fondets målsettinger med sin strategi

detaljer

Tittel Fysioterapiforskning i primærhelsetjenesten: En midtveis evaluering av Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuters strategi for forskning i primærhelsetjenesten
KategoriRAPPORT
ForfatterFredrik Niclas Piro
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterKarl Erik Brofoss
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-905-0
issn1892-2597