Livslang læring i norsk arbeidsliv: Hvorfor varierer deltakelsen?

NIFU-rapport 2013:7.  Foreliggende rapport undersøker nærmere hvorfor deltakelsen i ulike former for læring varierer mellom grupper. Vi undersøker betydningen både av en rekke individuelle kjennetegn og av forhold ved virksomhetene de arbeider i. Denne analysen representerer en fordypning av de analysene som ble foretatt i den første rapporten.

detaljer

Tittel Livslang læring i norsk arbeidsliv: Hvorfor varierer deltakelsen?
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterØyvind Wiborg
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-898-5
issn1892-2597