Betydningen av videreutdanning for bedrifters produktivitet: En studie basert på sysselsettingsdata koblet mot utdanningsdata og regnskapsdata

NIFU-rapport 2013:9. I foreliggende rapport skal vi undersøke hvilken betydningen videreutdanning har på bedrifters produktivitetsnivå. Analysen er basert på registerdata, hvor sysselsettingsdata er koblet mot utdanningsdata og regnskapsdata. Dataene dekker perioden 2003-2010. Sysselsettings- og utdanningsdataene er hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB), og regnskapsdataene er hentet fra Amadeus databasen ved NIFU.

detaljer

Tittel Betydningen av videreutdanning for bedrifters produktivitet: En studie basert på sysselsettingsdata koblet mot utdanningsdata og regnskapsdata
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterSveinung Skule
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-900-5
issn1892-2597