Tidsbruksundersøkelser for FoU-statistikk i UoH-sektoren for 2011

NIFU Arbeidsnotat 2013:6. Som et ledd i utarbeidelsen av FoU-statistikken 2011 gjennomførte NIFU i 2012 en mini-survey på web om arbeidstidens fordeling for personale i vitenskapelige stillinger ved universiteter og høgskoler i 2011.

detaljer

Tittel Tidsbruksundersøkelser for FoU-statistikk i UoH-sektoren for 2011
KategoriRAPPORT
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterKaja Kathrine Wendt
publikasjonsår2013
issn1894-8200