Marin FoU og havbruksforskning 2011: Ressurser og resultater

NIFU-rapport 2013:12. Rapporten omhandler ressursinnsats og resultater innenfor marin FoU og havbruksforskning. FoU-ressurser til marin FoU beløp seg til nær 3,2 milliarder kroner i 2011. Fra 1999 har det vært en gjennomsnittlig årlig realøkning på 7 prosent i FoU-utgifter til dette formålet. I den siste toårsperioden var veksten i gjennomsnitt vel halvannen prosent per år. I samme periode var det til sammenligning tilnærmet nullvekst i Norges totale FoU-ressurser.

detaljer

Tittel Marin FoU og havbruksforskning 2011: Ressurser og resultater
KategoriRAPPORT
ForfatterBo Sarpebakken
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterTrude Røsdal
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-904-3
issn1892-2597