Til havs med vitenskapen: fiskerirettet havforskning 1860-1970

Hva hadde norske vitenskapsmenn ut på havet å gjøre? I Til havs med vitenskapen. Fiskerirettet havforskning 1860–1970 undersøker jeg hvorfor naturforskere dro ut på sjøen, og hva de fant ut. Jeg redegjør for de faglige problemene som havforskningen beskjeftiget seg med, og ser dem i sammenheng med økonomiske, politiske og kulturelle faktorer. Avhandlingen er todelt. Den består av seks artikkelbidrag, og en ramme som danner en innledning til bidragene og en kappe om dem

publication details

Tittel Til havs med vitenskapen: fiskerirettet havforskning 1860-1970
Kategori DRGRADAVH
Vera Schwach
publikasjonsår2012