Evaluering av kvalitetsreformen. Delrapport 3. Studiefrafall og studiestabilitet

Norsk forskningsråd 2006: Evaluering av Kvalitetsformen. Delrapport 3. Studiefrafall og studiestabilitet. Et av de viktigste målene med Kvalitetsreformen er å bedre studiegjennomføringen, det vil si at flere studenter skal gjennomføre på normert tid, og at frafallet skal reduseres. Dette temaet er et av de evalueringsområdene som NIFU STEP har ansvaret for. I denne delrapporten fra evalueringen vil vi belyse studiestabilitet og frafall først og fremst ved bruk av registerdata for to kull studenter, ett som startet og gjennomførte det meste av studiene før reformen, og det første kullet som begynte etter reformen, det vil si kullene som begynte i 1999 og 2003. Foreløpig kan vi bare se på studentenes bevegelser i 2003kullet fra de begynte studiene høsten 2003 og fram til starten av det andre studieåret i 2004. Begrensningene i datamaterialet, blant annet ved en mangelfull registrering av studiepoeng for det første kullet, gjør at vi hovedsakelig vil se på stabiliteten i studentmassen.

detaljer

Tittel Evaluering av kvalitetsreformen: Studiefrafall og studiestabilitet. Delrapport 3
KategoriRAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2006