Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 1: Kvalitetsreformen møter virkeligheten

Da Kvalitetsreformen ble iverksatt, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en evaluering av den. Norges forskningsråd ga oppdraget med evalueringen til Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP som et samarbeidsprosjekt. Evalueringen har pågått siden 2003 og ble ferdigstilt ved årsskiftet 2006-07.

Utgivere: Norges forskningsråd, Rokkansenteret og NIFU STEP

detaljer

Tittel Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 1: Kvalitetsreformen møter virkeligheten
KategoriRAPPORT
RedaktørSvein Michelsen
RedaktørPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2006