Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 2: Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning – vil de bidra til bedre kvalitet?

Norsk forskninsråd 2006: Evaluering av Kvalitetsformen: Delrapport 2. Da Kvalitetsreformen ble iverksatt, ble det samtidig vedtatt å gjennomføre en evaluering av den. Norges forskningsråd ga oppdraget med evalueringen til Rokkansenteret ved Universitetet i Bergen og NIFU STEP som et samarbeidsprosjekt. Evalueringen har pågått siden 2003 og skal ferdigstilles ved årsskiftet 2006-2007.
Evalueringen bygger på et bredt datagrunnlag: casestudier ved utvalgte læresteder, dokumentanalyse, ulike statistiske datakilder, en survey blant det vitenskaplige personalet, en lederundersøkelse og en spørreskjemaundersøkelse blant studenter. I denne delrapporten utgjøres datagrunnlaget i hovedsak av lærestedenes egne beskrivelser av de kvalitetssystemer de er pålagt å etablere som en del av reformen.

detaljer

Tittel Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 2: Institusjonelle kvalitetssystemer i høyere utdanning – vil de bidra til bedre kvalitet?
Kategori RAPPORT
ForfatterBjørn Stensaker
publikasjonsår2006