Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 4: Resultatbasert forskningsfinansiering: Vitenskapelig publisering 1991/96–2004

Norsk forskninsråd 2006: Evaluering av Kvalitetsformen: Delrapport 4. Denne rapporten tar sikte på å belyse utviklingstrekk ved publiseringsmønsteret i en del fag basert på tilgjengelige databaser som Thomson/ISI (ISI-basen) og Database for høyere utdanning (DBH). Disse databasene er per i dag oppdatert til 2005. Under arbeidet med rapporten forelå data frem til 2004, som dermed er underlaget for våre analyser. Finansieringsmodellens forskningskomponent ble iverksatt fra og med 2006. Siden det som regel går lang tid fra et forskningsarbeid ferdigstilles til det blir publisert, har vi ennå ikke data som kan fortelle om den resultatbaserte forskningskomponenten i finansieringsmodellen har hatt noen innvirkning på publiseringsmønsteret.

detaljer

Tittel Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 4: Resultatbasert forskningsfinansiering: Vitenskapelig publisering 1991/96–2004
KategoriRAPPORT
ForfatterNicoline Frølich
ForfatterAntje Klitkou
publikasjonsår2006