Velferdsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultater

NIFU-rapport 2013:15. Etter avtale med Norges forskningsråd har NIFU kartlagt ressurser og resultater innenfor velferdsforskning for 2011. Vi har gjennomført lignende kartlegginger på ulike prioriterte forskningsområder flere ganger tidligere, og dette er første gang en slik kartlegging gjennomføres for velferdsområdet.
Rapporten måler ressursinnsatsen til velferdsforskning og fokuserer på finansiering, forskningssamarbeid, forskerpopulasjonen m.m. Undersøkelsen er utvidet med bibliometriske analyser som belyser den vitenskapelige produksjonen, både nasjonalt og internasjonalt.

detaljer

Tittel Velferdsforskning i Norge 2011: Ressurser og resultater
KategoriRAPPORT
ForfatterMarte Blystad
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
ForfatterDag W. Aksnes
ForfatterEspen Solberg
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-910-4
issn1892-2597