Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere

NIFU-rapport 2013:14. På oppdrag fra Helsedirektoratet undersøker denne rapporten hva aktørene i praksisfeltet (praksisveiledere og koordinatorer) anser som viktig for å få til god kvalitet og riktig omfang i praksisstudiene i utvalgte helseutdanninger. Dette har blitt undersøkt gjennom syv gruppeintervjuer og ett supplerende personlig intervju, gjennomført i perioden november 2012 til januar 2013. Sammenlignet med tidligere undersøkelser peker rapporten mot en rekke faktorer som er med på å påvirke innhold og organisering, som samarbeidet mellom utdanningsinstitusjon og praksissted, kvalitetssikring av veiledning og utvikling av veiledningskompetanse. Dette er viktige momenter å ta med seg inn i videre utvikling av kvaliteten i praksisstudiene i helsefag.

detaljer

Tittel Kvalitet i praksis: Oppfatninger om kvalitet blant praksisveiledere
KategoriRAPPORT
ForfatterJoakim Caspersen
ForfatterAsbjørn Kårstein
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-906-7
issn1892-2597