AHELO mulighetsstudie: Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre OECDs AHELO mulighetsstudie i Norge

NIFU-rapport 2013:11. Denne rapporten er en dokumentasjon av gjennomføringen av AHELO mulighetsstudie (Assessment of Higher Education Learning Outcomes) i Norge. AHELO mulighetsstudie ble initiert av OECD i 2008/2009, og datainnsamlingen ble gjennomført i 2012. Hensikten med studien var å undersøke om det er mulig å måle studenters læringsutbytte på tvers av land og læresteder

detaljer

Tittel AHELO mulighetsstudie: Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre OECDs AHELO mulighetsstudie i Norge
KategoriRAPPORT
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
ForfatterVibeke Opheim
ForfatterJørgen Sjaastad
ForfatterRachel Louise Sweetman
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-903-6
issn1892-2597