Evaluering av nasjonale prøver som system

NIFU-rapport 2013:4. Nasjonale prøver inngår i det nasjonale systemet for vurdering av kvaliteten i grunnopplæringen. Prøvene avholdes i lesing, regning og engelsk, og skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med læreplanens mål. De nasjonale prøvene ble avholdt første gang i 2004, og etter evaluering og justering har prøvene deretter blitt avholdt for elever på 5. og 8. trinn siden høsten 2007. I denne rapporten analyserer vi data fra Utdanningsdirektoratet, skoleeiernivået, skoleledernivået, lærernivået, elever og foresatte som gjelder arbeid og erfaringer med nasjonale prøver som system

detaljer

Tittel Evaluering av nasjonale prøver som system
KategoriRAPPORT
ForfatterIdunn Seland
ForfatterNils Vibe
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-894-7
issn1892-2597