Grunnlag for nasjonal studentundersøkelse

Nifu arbeidsnotat 2012:8. Kunnskapsdepartementet har gitt NOKUT i oppdrag å etablere en nasjonal studentundersøkelse med hovedvekten på studiekvalitet og læringsutbytte. Arbeidet med notatet er finansiert gjennom grunnbevilgningen som NIFU mottar fra Norges forskningsråd, og ble startet opp før det ble klart at en studentundersøkelse skulle etablereres. Notatet har dermed en bredere og mer generell tilnærming enn denne nye aktuelle undersøkelsen. Notatet gjennomgår tidligere norske studentundersøkelser, og ser også på nasjonale studentundersøkelser som foretas i andre land

detaljer

Tittel Grunnlag for nasjonal studentundersøkelse
KategoriRAPPORT
ForfatterJannecke Wiers-Jenssen
ForfatterPer Olaf Aamodt
publikasjonsår2012
issn1894-8200