Å internasjonalisere forskning: En studie av nasjonal politikk for internasjonalisering av forskning i Finland, Nederland, Irland og Canada

NIFU arbeidsnotat 2004:02. Denne rapporten handler om (1) begrunnelser og (2) virkemidler for å internasjonalisere forskning og (3) nasjonal politikk i forhold til «European research Area» (ERA). Datamaterialet kommer fra fire land: Finland, Nederland, Irland og Canada.

detaljer

Tittel Å internasjonalisere forskning: En studie av nasjonal politikk for internasjonalisering av forskning i Finland, Nederland, Irland og Canada
Kategori RAPPORT
Nicoline Frølich
publikasjonsår2004
issn1504-0887