Strukturelle betingelser for norsk pedagogisk forskning

NIFU arbeidsnotat 2004:04. Dette notatet er kommet i stand som et tilleggsoppdrag i forbindelse med at Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU STEP) hadde prosjektledelse og sekretariat for evalueringen av norsk pedagogisk forskning. Evalueringen ble gjort som ledd i Norges forskningsråds fagevalueringer, og foregikk i løpet av 2003-2004. Deler av denne rapporten er inkorporert i evalueringsrapporten fra komiteen. Forskningsrådet har vært oppdragsgiver for tilleggsoppdraget.

detaljer

Tittel Strukturelle betingelser for norsk pedagogisk forskning
KategoriRAPPORT
ForfatterJorunn Spord Borgen
ForfatterHebe Gunnes
ForfatterSusanne Lehmann Sundnes
publikasjonsår2004
issn1504-0887