Statsbudsjettet 2005: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2005

En liten realnedgang for forskning, noe vekst for høyere utdanning

detaljer

Tittel Statsbudsjettet 2005: Forskning og høyere utdanning i budsjettproposisjonen for 2005
Kategori RAPPORT
ForfatterEgil Kallerud
publikasjonsår2004
issn1504-0887