I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling: En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner

NIFU arbeidsnotat 2004:08. NIFU STEP fikk sommeren 2004 i oppdrag fra Universitets- og høyskoleavdelingen i Utdannings og forskningsdepartementet å avdekke faktorer av betydning for å rekruttere og holde på kvinner i vitenskapelige stillinger. Lykkes noen fagmiljøer bedre enn andre, og i tilfelle hvorfor? Undersøkelsen skulle inngå i departementets arbeid for å fremme likestilling og kompetanseutvikling i forskningssektoren

detaljer

Tittel I spennet mellom kvalitet og krav til likestilling: En pilotstudie av forskningsmiljøer med relativt høye andeler kvinner
KategoriRAPPORT
ForfatterVera Schwach
ForfatterAgnete Vabø
ForfatterEllen Brandt
publikasjonsår2004
issn1504-0887