Vitenskapelig publisering

Kapittel fra boken Forskning ved universitetene: Rammebetingelser, relevans og resultater.

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

publication details

Tittel Vitenskapelig publisering
KategoriKAPITTEL
Svein Kyvik
Gunnar Sivertsen
publikasjonsår2005
isbn82-02-24233-9