Internasjonal rekruttering til norsk forskning

NIFU-rapport 2012:4. Denne rapporten er en del av Kunnskapsdepartementets strategiske forskningsprogram «Kunnskap og kvalitet i ny kontekst» som NIFU har gjennomført i perioden 2009-2011. Studien hører inn under delprosjektet «Forskerutdanning og forskerrekruttering».
Tema i rapporten er den internasjonale rekrutteringen til forsknings- og utdanningsinstitusjoner i Norge. Hovedfokus er hvorvidt det er individuelle forskjeller mellom forskere med norsk versus utenlandsk landbakgrunn i universitets- og høgskolesektoren og instituttsektoren. Analysene i rapporten er basert på en sammenstilling av data fra NIFUs Forskerpersonalregister og sysselsettingsdata fra Statistisk sentralbyrå.

detaljer

Tittel Internasjonal rekruttering til norsk forskning
KategoriRAPPORT
ForfatterPål Børing
ForfatterHebe Gunnes
publikasjonsår2012
isbn978-82-7218-812-1
issn1892-2597