Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI: En analyse basert på publikasjoner i ISI-indekserte tidsskrifter i perioden 1995-2003

NIFU arbeidsnotat 2004:12. Dette notatet gir en fremstilling av siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI. Analysen tar utgangspunkt i tidsskriftsartikler publisert av BI-medarbeidere i perioden 1995-2003 og som er indeksert i databasen til Institute for Scientific Information (ISI).

detaljer

Tittel Siteringsindikatorer for Handelshøyskolen BI: En analyse basert på publikasjoner i ISI-indekserte tidsskrifter i perioden 1995-2003
Kategori RAPPORT
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2004
issn1504-0887