På vei mot Innlandsuniversitetet – en vurdering av mulige PhD-program

Høgskolene i Lillehammer, Gjøvik og Hedmark har i flere år arbeidet ut fra en visjon om å etablere et «Innlandsuniversitet». Ulike initiativ og tiltak har vært tatt for å realisere dette målet. Det foreløpig siste initiativet er en prosess som tar sikte på å identifisere fagområder som kan være aktuelle som utgangspunkt for PhD-utdanninger. Fire slike utdanninger er i dag et vesentlig kriterium for å oppnå universitetsstatus. Å etablere slike programmer krever imidlertid planlegging og en langsiktig kompetanseoppbygging, og selv om målet om minst fire PhD-utdanninger foreløpig ligger noe frem i tid har høgskolene sett det som viktig å komme i gang med arbeidet.

detaljer

Tittel På vei mot Innlandsuniversitetet – en vurdering av mulige PhD-program
KategoriRAPPORT
ForfatterJon Lauglo
ForfatterTore Olsen
ForfatterPetter Aasen
ForfatterBjørn Stensaker
ForfatterPer Hetland
publikasjonsår2004
issn1504-0887