Bortvalg og kompetanse i videregående opplæring

I denne artikkelen skal vi se nærmere på bortvalg og kompetanse i videregående opplæring. Artikkelen bygger på analyser som er gjort i prosjektet Bortvalg og kompetanse som gjennomføres ved NIFU STEP i perioden 2002-2008. Dette er et omfattende forskningsprosjekt med 9 749 respondenter som følges i inntil fem og et halvt år – ut av grunnskolen, inn i, gjennom og ut av videregående opplæring. Vi starter med noen ord om begrepet bortvalg og om ulike teoretiske tilnærminger for å forklare utdanningsvalg.

detaljer

Tittel Bortvalg og kompetanse i videregående opplæring
KategoriKAPITTEL
ForfatterEifred Markussen
ForfatterBerit Lødding
ForfatterNina Sandberg
publikasjonsår2007
isbn978-82-537-7241-7