Reformer i utdanningssystemet – hva har de ført til?

Kapittel i boken Ung i Norge: skole, fritid og ungdomskultur

Hvilke konsekvenser hadde utdanningsreformene i 1990-årene for elever i ungdomsskole og videregående opplæring? Et hovedmål både for Reform 97 i grunnskolen og Reform 94 i videregående opplæring, var utjevning av forskjeller. Disse målene er ikke nådd. En overordnet sluttsats om 90-tallsreformenes betydning for ungdom er at strukturelle tiltak fungerte bra, mens forsøk på å forandre innholdet i skolen ikke fikk veldig synlige konsekvenser. Idealet om opplæring tilpasset hver enkelt elev er ikke enkelt å få til.

Ingen publikasjon tilgjengelig. Ta kontakt med NIFU.

detaljer

Tittel Reformer i utdanningssystemet - hva har de ført til?
KategoriKAPITTEL
ForfatterNina Sandberg
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2007
isbn978-82-02-26287-7