Hvorfor velger ungdom bort videregående?

I det femårige prosjektet «Bortvalg og kompetanse» følger NIFU STEP 9756 ungdommer fra de gikk ut av tiende klasse våren 2002, til de forlater videregående opplæring. Prosjektet skal blant annet kartlegge omfanget på bortvalget, men enda viktigere; forsøke å finne ut hvorfor noen ungdommer velger bort den retten de har til tre års videregående opplæring. Arbeidslivet stiller strenge krav til kompetanse, og den som ikke har fullført videregående, stiller svakest i kampen om arbeidsplassene. Det er derfor en offentlig erklært målsetting at færrest mulig skal slutte, og at så mange som mulig skal fullføre videregående opplæring med en formell kompetanse som enten kan omsettes på arbeidsmarkedet, eller være en inngangsbillett til høyere utdanning.

detaljer

Tittel Hvorfor velger ungdom bort videregående?
KategoriARTIKKEL
ForfatterEifred Markussen
ForfatterNina Sandberg
publikasjonsår2005
issn1502-7759