Frafall i videregående opplæring i Norge. Forskning, omfang. Hva kan gjøres og hva virker?

I denne artikkelen skal vi se på frafall i videregående opplæring i Norge. Vi vil se hva forskningen viser om temaet, hvilke tiltak som er satt i verk for å redusere frafallet og øke andelen som gjennomfører og består, samt om noen av disse tiltakene har virket etter intensjonene. Men aller først vil vi gi et overblikk over strukturen for videregående opplæring i Norge

detaljer

Tittel Frafall i videregående opplæring i Norge. Forskning, omfang. Hva kan gjøres og hva virker?
Kategori KAPITTEL
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2010
isbn978-92-893-1999-7