Frafall i utdanning for 16-20-åringer i Norden

Forskningsrådet rapport 2010. Denne rapporten handler om frafall i videregående opplæring i Norden. Utgangspunktet er at høyt frafall og lav fullføringsgrad i videregående opplæring er ansett som et stort problem i alle de nordiske landene. De som ikke har bestått videregående opplæring stiller svakere på arbeidsmarkedet enn de som har bestått, og samfunnet går glipp av viktig kompetanse.

detaljer

Tittel Frafall i utdanning for 16-20-åringer i Norden
Kategori KAPITTEL
ForfatterEifred Markussen
publikasjonsår2010
isbn978-92-893-1999-7