Den gode timen: En kvalitativ studie av undervisning og læringsarbeid på fire ungdomsskoler i Oslo

NIFU-rapport 2013:3. Dette er sjette delrapport fra prosjektet Ressursbruk og læringsresultater i grunnopplæringen. Oppdragsgiver har vært Utdanningsdirektoratet.
De fem første delrapportene har vært basert på kvantitative data og analyser av disse. Denne rapporten bygger på kvalitative data samlet inn gjennom observasjoner i klasserom og intervjuer med rektorer på noen ungdomsskoler i Oslo. Data ble samlet inn under skolebesøk høsten 2012.
I rapporten forsøker vi å belyse spørsmål om hva som kjennetegner den gode timen og den gode læreren. Vi har sett på betydningen av skoleledelse og av at en skole har en pedagogisk plattform, og vi drøfter om den gode læreren og den gode timen kan bidra til sosial utjevning.

detaljer

Tittel Den gode timen: En kvalitativ studie av undervisning og læringsarbeid på fire ungdomsskoler i Oslo
KategoriRAPPORT
ForfatterEifred Markussen
ForfatterIdunn Seland
publikasjonsår2013
isbn978-82-7218-892-3
issn1892-2597