Likestillingsscenarier for UoH-sektoren

NIFU arbeidsnotat 2006:44. NIFU STEP fikk sommeren 2006 i oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet ved Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning, å gjennomføre et kortvarig prosjekt med arbeidstittelen: ”Likestillingsscenarier i høyere utdanning”. NIFU STEP skulle analysere kvantitative, men også se på kvalitative forutsetninger for at målet om likestilling i Universitets- og høgskolesektoren kan oppnås.

publication details

Tittel Likestillingsscenarier for UoH-sektoren
KategoriRAPPORT
Vera Schwach
Terje Bruen Olsen
publikasjonsår2006
issn1504-0887