Historiefaget – mennesker, steder, strukturer og endringer over tid. Forarbeid til Norges forskningsråd evaluering av norske forskningsmiljøer i historie

NIFU arbeidsnotat 2006:22. Norges forskningsråd (NFR) har som en av sine vedtektsfestede oppgaver å iverksette og følge opp evaluering av forskning og forskningsinstitusjoner. Formålet med evalueringer er å gi en vurdering av forskningen og fagmiljøenes kvalitet og eventuelt anbefale tiltak. Forskningsrådet har besluttet å evaluere historiefaget, og den vil bli utført av et nordisk fagfelleutvalg. Nødvendig bakgrunnsinformasjon for evalueringen er kunnskap om historiefagets personalmessige og organisatoriske ressurser og dessuten forskningens resultater slik de offentliggjøres. NFR har bestilt et forarbeid fra NIFU STEP som skal redegjøre for strukturelle rammer for forskning i historie. I dette forarbeidet presenterer og kommenterer vi miljøenes økonomiske og personalmessige ressurser. Målgruppen er først og fremst det utvalget som skal forestå evalueringen, men notatet bør kunne leses med utbytte av alle interesserte

publication details

Tittel Historiefaget - mennesker, steder, strukturer og endringer over tid. Forarbeid til Norges forskningsråd evaluering av norske forskningsmiljøer i historie
Kategori RAPPORT
Vera Schwach
publikasjonsår2006
issn1504-0887