Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning. En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder

NIFU arbeidsnotat 2005:18. Rapportens formål er en analyse av fordelingen mellom norsk og engelsk i høyere utdanning. Den gir et første overblikk over språkbruk og retter oppmerksomheten mot utvalgte synsfelter, fagdisipliner, fagtilbud og utdanningsinstitusjoner.

publication details

Tittel Norsk, engelsk og tospråklighet i høyere utdanning. En pilotstudie om bruk av engelsk i fem fagtilbud ved fire læresteder
KategoriRAPPORT
Synnøve Skjersli Brandt
Vera Schwach
publikasjonsår2005
issn1504-0887