Vitenskapelig publisering ved universiteter og høgskoler: En analyse av internasjonal tidsskriftspublisering for perioden 1995-2003

NIFU arbeidsnotat 2005:06. Dette arbeidsnotatet gir en analyse av vitenskapelig publisering ved universiteter og høgskoler for perioden 1995-2003. Analysen er basert på data fra Institute for Scientific Information (ISI) og omfatter publisering i internasjonale tidsskrifter.

detaljer

Tittel Vitenskapelig publisering ved universiteter og høgskoler: En analyse av internasjonal tidsskriftspublisering for perioden 1995-2003
Kategori RAPPORT
ForfatterDag W. Aksnes
publikasjonsår2005
issn1504-0887