Kriterie- og metodegrunnlag for (re)akkreditering av høyere utdanning

NIFU arbeidsnotat 2006:01. I dette notatet drøftes styrker og svakheter ved ulike kriterie- og metodevalg som en må ta stilling til når praksis for akkreditering av studietilbud skal etableres. Fokus er på vurdering av faglig nivå og dokumenterte resultater.

detaljer

Tittel Kriterie- og metodegrunnlag for (re)akkreditering av høyere utdanning
KategoriRAPPORT
ForfatterLiv Langfeldt
ForfatterElisabeth Hovdhaugen
publikasjonsår2006
issn1504-0887